Generalforsamling i Musik i Malling - 16. januar 2018, kl. 19.30

Der afholdes generalforsamling i Musik i Malling tirsdag den 16. januar 2018, kl. 19.30 i personalerummet på musikgangen på Malling Skole. 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af foreningens regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent for medlemmer
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant (hvis der ikke benyttes en ekstern revisor).
  • Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen