Nyt fra MiM - Bemærk!!! Tromme- og guitarundervisning udskudt

Coronakrisen har, som med mange kulturelle foreninger, også sat sit præg på Malling Musikskole. Bl.a. i kraft af aflyste workshops og den "Sture" sæsonafslutning har vi fungeret under knap så synlige forhold. Vores lærere har i foråret skullet finde fodfæste med nye undervisningsformer, og vi som bestyrelse har ligeledes været udfordret på synligheden. Det til trods er der forestående sæsonstart for en glad flok musikskoleelever. Vi byder alle hjerteligt velkommen til sæsonen 2020-21. Vi håber med den nye sæson at finde nyt fodfæste og få fat i gamle som nye elever til mere musikalsk udfoldelse. Der er fortsat åben for tilmeldinger på alle instrumenter / hold, så vi vil hermed opfordre jeres venner, naboer, søskende til at kaste sig ud i musikkens verden. Husk at Musik i Malling er for elever i alle aldre.

 

Musik i Malling undergår for tiden lærerskift. Herunder desværre vores dygtige lærere Svend og Jim, som vi for tiden arbejder hårdt på at finde erstatning for. Derfor kan sæsonstart for de kommende guitar- og trommeelever ikke opstartes før tidligst uge 37. Vi holder de berørte elever underrettet.

 

Spirekoret for 0. - 2. klasses elever som hidtil har været drevet i af RKBM (De Rytmiske Kor i Beder-Malling) under ledelse af Line Nyvang Warming, er nu som noget nyt indlemmet i MiM, og vil fremover fungere under ledelse af Christian Lorentzen. Børn er nu velkomne fra. 0. - 3. klasse. Tilmeldingen findes under drop-down menuen under tilmelding på mims hjemmeside.

 

De bedste musikalske hilsner fra MiM

 

 

 

Vi vil støtte en aktiv og kreativ hverdag for børn og voksne med musikken i fokus.

Musikundervisning for børn og voksne, hver for sig eller sammen.

Undervisningen foregår hovedsageligt i lokaler på Malling skole.

Læs mere