Om

Vi vil støtte en aktiv og kreativ hverdag for børn og voksne med musikken i fokus. Musikundervisning for børn og voksne, hver for sig eller sammen. Undervisningen foregår hovedsageligt i lokaler på Malling skole.

Fritidspas - også en mulighed i Musik i Malling

Aarhus Kommune giver også i den kommende sæson giver mulighed for at få et fritidspas. Med et fritidspas i hånden kan du få dækket op til 1000 kr. i løbet af et år - det gælder også Musik i Malling. Tilbuddet om fritidspas gælder for børn i familier med en husstandsindkomst i 2018 til og med 196.918 kr. Enlige forsøgere kan yderligere fradrage kr. 60.801 i husstandens indkomst. Tilbuddet omfatter børn og unge i alderen 3 til og med 17 år.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 15. APRIL 2021, kl. 19.30

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Musik i Malling torsdag den 15. april 2021, kl. 19.30. Mødet foregår virtuelt, og mødelink fremsendes pr. henvendelse til daglig leder Chris Lykkegaard (se kontaktinfo herunder). Der er to afgående bestyrelsesmedlemmer, og derfor opfordres alle interesserede i at deltage ved den ekstraordinære generalforsamling.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 15. APRIL 2021, kl. 19.30

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Musik i Malling torsdag den 15. april 2021, kl. 19.30. Mødet foregår virtuelt, og mødelink fremsendes pr. henvendelse til daglig leder Chris Lykkegaard (se kontaktinfo herunder). Der er to afgående bestyrelsesmedlemmer, og derfor opfordres alle interesserede i at deltage ved den ekstraordinære generalforsamling.

Nye lærerkræfter er fundet

MiMs daglige leder Chris Lykkegaard og den resterende trofaste lærerstab har været på overarbejde og fundet bemanding til både guitar- og trommeundervisning. Det drejer sig on herrerne Snorre Spange Albertsen på guitar (og andre instrumenter), og Simon Dalskov Svinding på trommer. De er begge unge, engagerede og ikke mindst superdygtige musikere som har mulighed for at optage endnu flere elever.

Nyt fra MiM - Bemærk!!! Tromme- og guitarundervisning udskudt

Coronakrisen har, som med mange kulturelle foreninger, også sat sit præg på Malling Musikskole. Bl.a. i kraft af aflyste workshops og den "Sture" sæsonafslutning har vi fungeret under knap så synlige forhold. Vores lærere har i foråret skullet finde fodfæste med nye undervisningsformer, og vi som bestyrelse har ligeledes været udfordret på synligheden. Det til trods er der forestående sæsonstart for en glad flok musikskoleelever.

MiM pauser musikken for en stund

MiM følger som andre kommunale tilbud de officielle retningslinjer for håndtering af Corona-virus. Dermed er der ingen undervisning i foreløbig uge 12 og uge 13. MiM følger udviklingen og skuer tiden an inden der forhåbentlig igen snart kan etableres almindelig undervisning. Følg med her på hjemmesiden. De enkelte lærere enten har eller vil give direkte besked til den enkelte elev. Såfremt den enkelte lærer er i stand til at undervise via fjernundervisning vil vi meget gerne opfordre til dette. I mellemtiden opfordres alle elever til at bruge den atypiske situation til at fordybe sig i deres instrumenter på egen hånd.

MiM trykker PLAY igen!

Heldigvis må vi nu igen komme tilbage og øve i skolens lokaler. Der er vi rigtig glade for i MiM, selvom der ikke er længe til at dette semester slutter. Vi vil gerne sige tak for i år, som var et noget særligt et af slagsen, og på gensyn til næste semester som starter op på den anden side af sommerferien.