Generalforsamling i MiM

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Musik i Malling onsdag d.31/8-2022 kl.19.30 i musiklokalerne på Malling skole. 

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

09-08-2022

Tilmeldingen er åben for sæson 2022-23

Nu er tilmeldingen åben for den kommende sæson! 

Vi havde en forrygende afslutning med workshop og forårskoncert d.1/6 og glæder os til at tage imod både nye og gamle elever i den nye sæson.

Er du ny elev, kan du læse om vores tilbud her på hjemmesiden og tilmelde dig via formularen. Fortsættende elever bedes give besked til deres lærer om at de gerne vil fortsætte i næste sæson.

God sommer og på gensyn i sæson 2022-23 i MiM!

02-06-2022

Workshop og forårskoncert

Der er workshop lørdag d. 21 maj kl. 11 – 15 og onsdag d. 1. Juni kl. 15:30-17:30 + koncert kl. 17:45 samme aften i musiklokalet!

Vi spiller nogle af de samme sange som vi gjorde ved sidste bandworkshop (1.0) og så bliver der tid til at øve et stykke solo, både på workshopdagen op til koncerten og til workshoppen d. 21 maj.

Vi håber at så mange af jer som muligt vil tage imod dette (stadig gratis) tilbud om mere musik!

Alle er velkomne til koncerten d.1/6 kl.17:45

31-05-2022

Klaverworkshop

Vi tilbyder en klaverworkshop for alle MIMs klaverelever. Workshoppen er et supplement til den ugentlige undervisning og foregår over en enkelt lørdag, hvor alle får mulighed for virkelig at spille igennem!

Vi vil spille efter noder, og vi vil lære at spille med akkorder. Vi vil spille sammen (to og to), og vi vil spille hver for sig. Og vi vil improvisere over eventyr og historier, som Christian og Birgit finder på.

Undervejs optager vi små videoer, som efterfølgende kan opleves på MIMs hjemmeside og Facebook.

Alle kan være med uanset niveau, og det er ganske gratis!

Lørdag den 19. marts fra kl. 11 til kl. 15 går det løs i musiklokalet.

Tilmelding på sms til Christian (26713351) eller Birgit (25628300)

28-02-2022

Julekoncert - aflyst pga. coronarestriktioner

Årest julekoncert er desværre aflyst, da Malling skole lukkes fra d.15/12. Vi må håbe at nedlukningen er kortvarig, og at vi snart kan spille og synge sammen igen.

Torsdag d.16/12 holder Musik i Malling julekoncert i musiklokalet på Malling skole. Alle er velkomne til et hyggeligt arrangement, hvor man kan høre et udvalg af eleverne og måske også selv stemme i med en julesang.

02-12-2021

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 15. APRIL 2021, kl. 19.30

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Musik i Malling torsdag den 15. april 2021, kl. 19.30. Mødet foregår virtuelt, og mødelink fremsendes pr. henvendelse til daglig leder Chris Lykkegaard (se kontaktinfo herunder). Der er to afgående bestyrelsesmedlemmer, og derfor opfordres alle interesserede i at deltage ved den ekstraordinære generalforsamling.

Nye lærerkræfter er fundet

MiMs daglige leder Chris Lykkegaard og den resterende trofaste lærerstab har været på overarbejde og fundet bemanding til både guitar- og trommeundervisning. Det drejer sig on herrerne Snorre Spange Albertsen på guitar (og andre instrumenter), og Simon Dalskov Svinding på trommer. De er begge unge, engagerede og ikke mindst superdygtige musikere som har mulighed for at optage endnu flere elever.

Nyt fra MiM - Bemærk!!! Tromme- og guitarundervisning udskudt

Coronakrisen har, som med mange kulturelle foreninger, også sat sit præg på Malling Musikskole. Bl.a. i kraft af aflyste workshops og den "Sture" sæsonafslutning har vi fungeret under knap så synlige forhold. Vores lærere har i foråret skullet finde fodfæste med nye undervisningsformer, og vi som bestyrelse har ligeledes været udfordret på synligheden. Det til trods er der forestående sæsonstart for en glad flok musikskoleelever.

MiM pauser musikken for en stund

MiM følger som andre kommunale tilbud de officielle retningslinjer for håndtering af Corona-virus. Dermed er der ingen undervisning i foreløbig uge 12 og uge 13. MiM følger udviklingen og skuer tiden an inden der forhåbentlig igen snart kan etableres almindelig undervisning. Følg med her på hjemmesiden. De enkelte lærere enten har eller vil give direkte besked til den enkelte elev. Såfremt den enkelte lærer er i stand til at undervise via fjernundervisning vil vi meget gerne opfordre til dette. I mellemtiden opfordres alle elever til at bruge den atypiske situation til at fordybe sig i deres instrumenter på egen hånd.

MiM trykker PLAY igen!

Heldigvis må vi nu igen komme tilbage og øve i skolens lokaler. Der er vi rigtig glade for i MiM, selvom der ikke er længe til at dette semester slutter. Vi vil gerne sige tak for i år, som var et noget særligt et af slagsen, og på gensyn til næste semester som starter op på den anden side af sommerferien.